región Slovensko

Slovensko

Slovensko je vnútrozemská krajina ležiaca v strede Európy. Slovenská republika je mladý štát, ktorá vznikla 1.1.1993. Slovenská republika je z geografického hľadiska členitou krajinou. Reliéf tvoria nížiny i vysoké horské štíty, z ktorých najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje Gerlachovský štít, a to 2.655 metrov nad morom.
Región Slovensko sa pýši aj krásnou prírodou. Jej najvzácnejšie časti sú chránené v národných parkoch, v chránených krajinných oblastiach i mnohých maloplošných územiach. Slovensko leží v miernom klimatickom pásme, pre ktoré je typické striedanie štyroch ročných období. Priemerná teplota sa pohybuje v zime okolo –2 C a v lete 21 C. Najchladnejšími mesiacmi sú január a február a najteplejšími mesiacmi sú júl a august.
Región Slovensko má veľa kultúrno-historických pamiatok medzi, ktoré patria aj hrady, zámky a kaštiele. Hrady a zámky vznikali aj ako obranné miesta proti tatarskému v pádu. Život a prácu dedinského ľudu pripomínajú pamiatky z kameňa, hliny alebo dreva, ktoré sa nachádzajú po celej krajine. Najvzácnejšie z týchto pamiatok boli vyhlásené za rezervácie ľudovej architektúry.


Legenda:značka pre hradznačka pre jaskyňaznačka pre kúpele
značka pre kaštieľznačka pre múzeumznačka pre unesco

Na Slovensku vyviera veľa prameňov, minerálnych i termálnych vôd. Pri mnohých vznikli kúpeľné strediská. Známe sú i turistické strediská pri umelých vodných nádržiach, ale najme v horách, kde sú dobré podmienky na pešiu turistiku, horolezectvo a lyžovanie. Turisti vyhľadávajú aj starobylé mestá, tzv. mestské pamiatkové rezervácie.
Najcennejšie hnuteľné pamiatky sú sústredené v múzeách a gelériách. Do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO zaradili aj lokality zo Slovenská. Banskú Štiavnicu, Vlkolinec, Spišský hrad, Bardejov, jaskyne Slovenského krasu.
Pre turistov je pripravených veľa ubytovacích zariadení ako sú hotely, penzióny, chaty, chalupy, ubytovanie v súkromí, kempy, turistické ubytovne a mnoho iných.

Slovensko v skratke:
- hlavné mesto: Bratislava
- rozloha: 49 038 km2
- obyvateľstvo: 5,3 milióna
- úradný jazyk: slovenský
- zriadenie: pluralitná demokracia
- mena: euro
- časové pásmo: stredoeurópsky čas
    (+1 hodina od GMT)
- elektrina 230V/ 50 Hz,
dvojfázové zásuvky  bezpečnostným kolíkom
- telefón: volanie na Slovensko
     predvoľbou 00421


Terchovská muzikaMedzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 5.decembra 2013 o 11.27h miestneho času (8.27h slovenského) v azerbajdžanskej metropole Baku rozhodol o zápise Terchovskej muziky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

... čítať ďalej
Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

... čítať ďalej
Banské múzeum v prírode
Múzeum ľudovej architektúry a bývaniaMúzeum ľudovej architektúry a bývania s najtypickejšími objektami východokarpatského regiónu.

... čítať ďalej
Spišská Kapitula, mestská pamiatková rezervácia, bola európskou kuriozitou - výlučne kňazská osada z 13. storočia, neskôr sídlo spišského prepošstva a biskupstva.

... čítať ďalej
Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula
Kostol svätého Ducha ŽehraKostol svätého Ducha v obci Žehra, ranogotický kostol, postavený po roku 1275 a neskoršie upravený.

... čítať ďalej
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov.

... čítať ďalej
Múzeum Liptovskej dediny