región Slovensko

Prírodovedné múzeum


Prírodovedné múzeum v Bratislave sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska.

Prírodovedné múzeum

Prírodovedné múzeum je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá.

Akvizičná činnosť prírodovedného múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii.

GPS: N:48.140168 E:17.112622

Prístup:
Prírodovedné múzeum sídli v hlavnej budove SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave.

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.snm.sk

Pozri v okolí:

Turistické informačné centrum Bratislava
Dóm svätého Martina
Bratislavský hrad
Múzeum dopravy


Prírodovedné múzeumPrírodovedné múzeumPrírodovedné múzeum