región Slovensko

Kaštiele

Umelecké diela historické a súčasné sú súčasťou života každého človeka. Z umeleckohistorických staviteľských pamiatok sú to aj ukážky zachovalých kaštieľov, ktoré boli tiež reprezentačnými a často i obrannými sídlami šľachty.


Kaštieľ je pohodlné panské sídlo, ktoré si budovali feudáli od čias renesancie a vo zvýšenej miere po pominutí tureckého nebezpečenstva zvyčajne dolu v podhradí, v obciach.

Kaštiele slúžili predovšetkým na pohodlné bývanie šľachty a súčasne ako strediská panstva.