región Slovensko

Kaštieľ Liptovský Ján


Kaštieľ v Liptovskom Jáne – renesančný kaštieľ postavili v roku 1588 na starých základoch, prestavaný a rozšírený okolo polovice 18. storočia a 19. storočí.

Kaštieľ Liptovský Ján

Pôvodne obdĺžniková stavba si zachovala priestranný vstupný vestibul, preklenutou bohatou štukovou klenbou s bohato vyzdobenými renesančnými kamennými portálmi. Obdobne je riešená aj obytná miestnosť.

Zvláštne postavenie Liptovského Jána v histórii ako zemianskej obce ovplyvnilo jej urbanizmus. Zakladateľmi a jednými majiteľmi obce už 13. storočí boli šľachtici Szentiványiovci, známy banskí podnikatelia v blízkych baniach.

Szentiványiovci od 16. storočia mali významnú účasť aj na politickom živote Liptovskej župy. Všetky tieto skutočnosti podmienili výstavbu rodovej obce, v ktorej sa zachovalo množstvo kaštieľov rôznych slohov, umiestnených v zeleni záhrad a parkov.

GPS: N:49.047320 E:19.677372

Prístup:
Liptovský Ján sa nachádza medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom.

Pozri v okolí:

Hrad Liptovský hrádok
Múzeum Čierny orol
Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš
Demänovská ľadová jaskyňa


Kaštieľ Liptovský Ján