región Slovensko

Hrady a zámky

Hrady a zámky aj to je Slovensko. Slovensko krajina bohatá na kultúrno-historické opevnené a reprezentačné objekty bývania. Na jeho území je veľké množstvo hradov, zámkov a kaštieľov postavených v rôznych historických epochách. V minulosti boli dejiskom historických udalostí a ich majitelia dlhé stáročia ovplyvňovali chod krajiny.


Hrady a zámky sa začali budovať od polovice 13. storočia, keď skúsenosti z tatárskeho vpádu ukázali nevyhnutnosť vybudovať obrannú hradnú sústavu. Pri dôležitých cestách a vodných tokoch rástli v strategických polohách kamenné vežea paláce, chránené hradbou neveľkých útvarov, dobre brániteľných malou posádkou.

Hrady a zámky v časoch rozvoja delostreľby a nových spôsoboch obliehania, hradné jadrá sa rozrastali o predhradia s baštami, neskôr doplnené rondelmi či delovými plošinami, ktoré vlastnou palebnou silou zatláčali protivníka do úctivej vzdialenosti.