región Slovensko

Spišský hrad


Spišský hrad – pamiatkovo upravený zrúcanina hradu na travertínovej kope pri obci Žehra časť Hodkovce, ktorá nad mestom Spišské Podhradie vytvára výraznú dominantu východnej časti Hornádskej kotliny.

Spišský hrad

Spišský hrad ako sídlo župy sa spomína podľa poľského kronikára Boguchwala v roku 1113. Prvý historický doklad o hrade je až z roku 1209. Z tohto hradiska sa dnešnej stavbe nezachovalo nič, vieme len, že v roku 1241 za tatárskeho vpádu kamenná pevnosť odolala náporu nepriateľa.

Po odchode Tatárov začala sa vlastná výstavba Spišského hradu, a to trojpodlažným románskym palácom. Hrad zväčšili o dve malé predhradia a do stredu horného nádvoria postavili ranogotickú kruhovú vežu.

Vnútorné nepokoje v krajine zastavili na čas vývoj hradu, ktorý pokračoval až v druhej polovici 14. storočia prístavbou ďalšieho predhradia s drevenými hospodárskymi budovami. Spišský hrad je najrozsiahlejšou hradnou ruinou na Slovensku. Predstavuje pozoruhodnú skladbu hradných prvkov, a to od prvej polovice 13. storočia až po barokové obdobie.

GPS: N:48.999789 E:20.768452

Prístup:
Spišský hrad je prístupný odbočkou zo štátnej cesty smerom na Žehru alebo turistickým chodníkom zo Spišského Podhradia.

Pozri v okolí:

Spišský hrad
Kaštieľ Hodokovce
Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula
Kostol svätého Ducha Žehra


Spišský hrad