región Slovensko

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula


Spišská Kapitula, mestská pamiatková rezervácia, bola európskou kuriozitou - výlučne kňazská osada z 13. storočia, neskôr sídlo spišského prepošstva a biskupstva.

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula

Obývali ju len kňazi, prevažne kanonici a ich služobníctvo. Najhodnotnejší objekt - neskororománska katedrála sv. Martina z roku 1245 až 1273 s gotickými úpravami.

V interiéri gotická freska z roku 1317, znázorňujúca korunováciu uhorského kráľa Karola Róberta, plastiky, reliéfne epitafy, zvony.

Spišská Kapitula je obohnaná hradbami z roku 1662 až 1665

V roku 1993 bola Spišská Kapitula zaradená na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia.

GPS: N:49.000999 E:20.740439

Prístup:

Pozri v okolí:

Spišský hrad
Spišský hrad
Kaštieľ Hodokovce
Kostol svätého Ducha Žehra


Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula