región Slovensko

Banská Štiavnica - Nový zámok


Nový zámok v Banskej Štiavnici – protiturecká renesančná pevnosť a strážna veža situovaná v dominantnej polohe na návrší nad západnou časťou mesta. Nový zámok sprístupňuje muzeálnu expozíciu o protitureckých bojoch.

Banská Štiavnica - Nový zámok

Nový zámok v Banskej Štiavnici vznikol v rokoch 1564 až 1571 ako protiváha starého zámku. Nový zámok plnil hlavne vojenskú funkciu, ktorú zdôrazňujú strieľne v štyroch poschodiach nad sebou.

Nový zámok tvorí atypická stavba delovej bašty. Chránil prístup k mestu a k Starému zámku od juhu a od východu. Bol jedným z článkov hlásnej a signalizačnej sústavy na strednom Slovensku.

Nový zámok v Banskej Štiavnici dodnes stojí v nezmenenej podobe nad mestom a tvorí jednu z jeho základných dominánt.

GPS: N:48.455680 E:18.896023

Prístup:
Nový zámok je prístupný z centra mesta Banská Štiavnica.

Pozri v okolí:

Lesnícka a banícka akadémia
Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Banská Štiavnica - Starý zámok
Banské múzeum v prírode


Banská Štiavnica - Nový zámok