región Slovensko

Banská Štiavnica - Starý zámok


Mestský hrad Banská Štiavnica – tzv. Starý zámok, renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná z pôvodného románsko-gotického kostola. Rozprestiera sa na úpätí vrchu Paradajza a tvorí dominantu mesta. Mestský hrad Banská Štiavnica vznikol v 16. storočí, v čase tureckého nebezpečenstva.

Hrad Banská Štiavnica - Starý zámok

Mestský hrad Banská Štiavnica – tzv. Starý zámok sa skladá z troch hlavných celkov – z bývalého farského kostola Panny Márie, karnera sv. Michala a z opevnenia so vstupnou bránou a baštami. Tieto tri celky mali do polovice 16. storočia svoj samostatný historický a stavebný vývoj.

Kostol Panny Márie bol pôvodne neskororománskou stavbou z prvej polovice 13. storočia. Postavili ho ako trojloďovú baziliku so západnou vežou, včlenenou do pôdorysu lode. Súčasťou kostola bol priestor sakristie so zachovanou pôvodnou klenbou.

Súčasťou mestského hradu Banská Štiavnica – Starého zámku je aj stavba karner. Karner je stavba kruhového pôdorysu, má spodný priestor zaklenutý na stredný stĺp, hlboko zapustený do zeme. Na poschodí karnera je kaplnka. Kruhový priestor kaplnky je ukončený konchou, kde sa zachovalo viacero vrstiev nástenných malieb a stopy po mladších gotických úpravach.

GPS: N:48.459500 E:18.890900

Prístup:
Mestský hrad sa nachádza v centre mesta Banská Štiavnica

Adresa:
Starozámocká 11 969 01 Banská Štiavnica

Pozri v okolí:

Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Banská Štiavnica - Nový zámok
Lesnícka a banícka akadémia
Banské múzeum v prírode


Hrad Banská Štiavnica - Starý zámok