región Slovensko

Lesnícka a banícka akadémia


V roku 1735 bola v Banskej Štiavnici založená prvá škola na výchovu odborníkov pre bane, huty a hámre v Uhorsku.

Lesnícka a banícka akadémia

Po zriadení prvej vysokej školy technického charakteru na svete - Baníckej akadémie v roku 1762 sa mesto stalo centrom banskej vedy a techniky v Európe.

Neskôr sa zlúčila s Lesníckym inštitútom pod novým názvom Banícka a lesnícka akadémia. Akadémia bola umiestnená v jedenástich objektoch. Jednalo sa o upravené meštianske domy, i novopostavené účelové budovy, ktoré sú dnes vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Sú to Belházyovský dom, Kammerhof, Berggericht, Žemberovský dom, Fritzov dom, Krečmáryho dom, bodova Fortuny, budova starej nemocnice, a tri budovy Baníckej akadémie umiestnené v hornej botanickej záhrade.

GPS: N:48.460188 E:18.898727

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.banskastiavnica.sk

Pozri v okolí:

Banská Štiavnica - Nový zámok
Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Banská Štiavnica - Starý zámok
Banské múzeum v prírode


Lesnícka a banícka akadémia