región Slovensko

Hrad Divín


Hrad Divín – čiastočne konzervovaná zrúcanina hradu leží na zalesnenom návrší priamo nad obcou Divín okres Lučenec.

Hrad Divín

Hrad Divín vznikol v rokoch 1275 až 1320, písomne je doložený v roku 1329 spolu s osadou na jeho úpätí. Bol centrom panstva Divín, ktoré patrilo postupne Lossonczyovcom, Balassovcom na nakoniec zichyovskému seniorátu. Od roku 1472 stále menil majiteľov.

Hrad Divín, keď Turci v roku 1554 dobyli Fiľakovo a utvorili si tam sídlo správnej oblasti, nadobudol hrad v systéme obrany stredoslovenských miest dôležité miesto. Na základe uhorského snemu z roku 1559 objekt opravili a prebudovali na protitureckú pevnosť. Ale tieto opatrenia nezabránili, aby sa nedostal do rúk Turkov, ktorí sa ho zmocnili v roku 1575 a obývali ho až do roku 1593.

Hrad Divín v roku 1593 dobyli cisárske vojská späť. Keď v polovici 17. storočia zdedil hrad Balassa a znepokojoval okolité panstvá, panovník mu Divín odobral. V povstaleckých časoch hrad Divín obsadilo cisárske vojsko, ktoré pri svojom odchode v roku 1679 zničilo jeho hlavné časti a zanechalo iba zrúcaniny.

GPS: N:48.448205 E:19.533187

Prístup:
Hrad Divín je prístupný z obce Divín krátkym výstupom.

Pozri v okolí:

Kaštieľ Halič
Turisticko-informačná kancelária Detva
Mestské informačné centrum Lučenec
Vígľašský zámok


Hrad Divín