región Slovensko

Pustý hrad


Pustý hrad – zrúcanina jedného z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, skrývajúceho sa v lesnatom výbežku Štiavnických vrchoch, nad sútokom Hrona a Slatiny na okraji mesta Zvolen.

Pustý hrad

Pustý hrad vznikol na mieste starého hradiska, prvá písomná zmienka o hrade je v kronike tzv. Anonyma, z prelomu 12. a 13. storočia. Hrad bol vojenským a správnym strediskom pravdepodobne už pred začlenením do uhorského štátu, neskôr správnym, vojenským a hospodárskym strediskom kráľovského Zvolenského panstva.

Najstaršiu časť tvorí pôvodný komitátny hrad, reprezentovaný opevnenou obytnou vežou z 12. storočia, v najvyššej polohe, po tatárskom plene okolo polovice 13. storočia začlenený do obranného komplexu refúgia. Jeho kamenná hradba z mladšej doby bronzovej, uzavrela veľkú plochu nádvoria, kde obyvatelia v prípade nebezpečenstva mohli nájsť útočisko.

Stavebný vývoj Pustého hradu, doplneného o ďalšie objekty, zavŕšili v 1. polovici 14. storočia, keď úrad zvolenského župana zastával magister Donč. Vtedy v severnej časti horného refúgia vybudovali novú samostatnú obrannú a obytnú jednotku. Zánik celého komplexu spadá do polovice 15. storočia a súvisí s bojmi Jána Jiskru a Jána Huňadyho.

GPS: N:48.556788 E:19.109774

Prístup:
Pustý hrad je prístupný od železničnej stanice Zvolen turistickým chodníkom.

Pozri v okolí:

Zvolenský hrad
Informačné centrum mesta Zvolen
Hrad Dobrá Niva
Kúpele Sliač


Pustý hrad