región Slovensko

Zvolenský hrad


Zvolenský hrad leží na vyvýšenej terase Zvolenskej kotliny, situovaný nad riečkou Slatina v meste Zvolen.

Zvolenský hrad

Zvolenský hrad dal postaviť kráľ Ľudovít I. v rokoch 1360 až 1382 na plochej vyvýšenine. Neskorogotická prestavba v rokoch 1490 až 1510 sa sústredila na vybudovanie vonkajšieho opevnenia s okrúhlymi baštami a priechodnou vstupnou vežou.

Pri renesančnej prestavbe, uskutočnenej po roku 1548 za účasti talianskych fortifikačných staviteľov, odstránili horné časti oboch veží a v nadstavbe paláca s nárožnými arkierovými vežičkami, ukončenej atikou, vytvorili dve podlažia palebných pozícií.

Úpravy Zvolenského hradu, ktoré sa uskutočnili v priebehu 17., 18. a 19. storočia, sa v zásade nedotkli hmoty hradu, sústredili sa na modernizáciu časti budovy. Najväčším zásahom v 18. storočí bolo zbarokizovanie kaplnky a obnova dvorany, do ktorej preniesli drevený maľovaný strop.

GPS: N:48.572895 E:19.127315

Prístup:
Zvolenský hrad leží v meste Zvolen.

Pozri v okolí:

Informačné centrum mesta Zvolen
Pustý hrad
Kúpele Sliač
Hrad Dobrá Niva


Zvolenský hrad