región Slovensko

Trenčiansky hrad


Trenčiansky hrad leží nad Považským Podolím na vysunutom bralnom kopci Strážovských vrchoch ako výrazná dominanta mesta Trenčín.

Trenčiansky hrad

Hradná skala, na ktorom stojí Trenčiansky hrad, má kľúčové postavenie pri vstupe do Považia. Rímske légie tu zvíťazili nad barbarmi, ako to dokladá nápis vytesaný do hradnej skaly z roku 179.

Prvá historická zmienka o kráľovskom strážnom hrade je z roku 1067. Hrad potom patril jednému z najmocnejších feudálov Matúšovi Čákovi. Po roku 1302 dal Matúš Čák prestavať staršiu štvorcovú obytnú vežu a postaviť nový obytný palác. Obranu tvoril parkanový múr so širokou priekopou.

V 14. a 15. storočí na Trenčianskom hrade sa schádzali panovníci a veľmoži na rôzne diplomatické porady a rodinné oslavy. V rokoch1540 až 1560 stavajú i tu renesančné atiky, čím pokračujú opravné práce vyvolané dobývaním hradu cisárskym delostrelectvom v roku 1527. Väčšina budov veľkého predhradia vznikla začiatkom 17. storočia. Hrad v roku 1790 vyhorel.

GPS: N:48.894201 E:18.044765

Prístup:
Trenčiansky hrad je prístupný priamo z mesta Trenčín.

Pozri v okolí:

Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Kúpele Trenčianske Teplice
Hrad Beckov
Topoľčiansky hrad


Trenčiansky hrad