región Slovensko

Hrad Modrý Kameň


Hrad Modrý Kameň – zrúcanina hradu so zachovaným barokovým kaštieľom, tvorí dominantu mestečka Modrý Kameň

Hrad Modrý Kameň

Hrad Modrý Kameň bol založený v 13. storočí pri ceste z Budína do Zvolena. Majiteľmi hradu boli od začiatku Balassovci. Podobu hradu v ranom stredoveku zostreli časté prestavby vyvolané stálymi bojmi v okolí. V prvej polovici 15. storočia vybudovali na dolnom nádvorí gotický palác, ktorý padol za obeť Turkom pri dobytí hradu 1575. Pri odchode Turkov z Modrého Kameňa hrad 1593 zničili.

Hrad Modrý Kameň opravili a rozšírili až na začiatku 17. storočia. Novodobé opevnenie obklopilo hrad delostreleckými plošinami. Za rákócziovských bojov koncom storočia bol Modrý Kameň veľmi poškodený.

V roku 1730 si Balassovci postavili sčasti na základoch dolného gotického hradu pohodlný barokový kaštieľ, ktorý sa po rôznych úpravách zachoval dodnes. Hornú časť hradu už neobnovili, jeho plochu a hradné ruiny využili na záhradnú úpravu.

GPS: N:48.243175 E:19.333481

Prístup:
Hrad Modrý Kameň ja prístupný z mestečka Modrý Kameň okres Veľký Krtíš.

Pozri v okolí:

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Hrad Čabraď
Hrad Bzovík
Kaštieľ Halič


Hrad Modrý Kameň