región Slovensko

Viniansky hrad


Viniansky hrad – zrúcanina hradu leží na okrajovom homoľovitom kopci Vihorlatských vrchov pri obci Vinné v okrese Michalovce.

Viniansky hrad

Viniansky hrad postavili pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia na ochranu cesty, ktorá viedla do Poľska. Vinné patrilo šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť tamojšieho panstva. Počas bojov uhorského kráľa Mateja a poľského panovníka Kazimíra IV. objekt ťažko poškodili.

V 16. storočí Viniansky hrad sčasti na zvyškoch gotického hradu opravili a opevnili. Ale už v roku 1594 sa mu to stalo osudným – cisárske vojsko ho rozborilo a vypálilo.

Viniansky prestavaný hrad sa stal potom iba čiastočne opevneným sídlom rodiny Stáray, ktorá sa neskôr presťahoval do Mihalovského kaštieľa. Začiatkom 18. storočia pri likvidovaní protihabsburského povstania hrad zbúrali.

GPS: N:48.820266 E:21.949922

Prístup:
Viniansky hrad je prístupný chodníkom z obce Vinné.

Ubytovanie v okolí:

ubytovanie okres Michalovce

Pozri v okolí:

Turistická informačná kancelária mesta Michalovce
Kaštieľ Michalovce
Hrad Jasenov
Kaštieľ Humenné


Viniansky hrad