región Slovensko

Kaštieľ Humenné


Kaštieľ v Humennom – monumentálny renesančno-barokový kaštieľ s parkom v strede mesta, jeden najvýznamnejších kaštieľov na východnom Slovensku, sídlo jedného z najvýznamnejších feudálnych panstiev na Slovensku.

Kaštieľ Humenné

Kaštieľ v Humennom pravdepodobne postavili niekedy v 16. storočí na mieste pôvodného hradu. Medzi tých, ktorí sa najviac postarali o prebudovanie hradu na priestranné sídlo, patril Gabriel Drugeth, ktorý sa v roku 1610 stal palatínom.

Postavil monumentálnu štvorkrídlovú budovu s ústredným nádvorím a mohutnými nárožnými vežami, s portálom a padacím mostom, chrániacim vstup do budovy. Budovu ukončili renesančnou atikou, v nádvorí umiestnili arkádu.

Poslednú veľkú úpravu kaštieľa urobili v 19. storočí. Táto prestavba čiastočne zotrela pôvodný charakter. Pri prestavbe sa zachoval pôdorys, zmenu v exteriérovej časti spôsobila predovšetkým manzardová strecha. Úprava samozrejme zasiahla aj interiér objektu.

GPS: N:48.932537 E:21.907425

Prístup:
Kaštieľ v Humennom je prístupný autom.

Pozri v okolí:

Múzeum ľudovej architektúry a bývania
Hrad Jasenov
Hrad Brekov
Viniansky hrad


Kaštieľ Humenné