región Slovensko

Hrad Banská Bystrica


Hrad Banská Bystrica – mestský hrad, si po dlhé stáročia zachováva dominantné postavenie v meste. Je symbolom historického jadra Banskej Bystrice s typickou siluetou dvojice cibuľových veží. Nachádza sa v centre mesta. Mestský hrad je postavený mimo pravidelného mestského pôdorysu.

Hrad Banská Bystrica

Mestský hrad Banská Bystrica vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Centrum mesta tvorilo a tvorí priestranné námestie s bohatými patricijskými domami, ktoré v stredoveku odzrkadľovali bohatstvo a úspechy majiteľov baní.

Areál mestského hradu sa skladá z kostola, Matejovho domu, slovenského kostola, radnice, budovy fary a kamenného opevnenia s baštami. Najstaršou budovou mestského hradu Banská Bystrica je pôvodne neskororománsky kostol pochádzajúci z prvej polovice 13. storočia s cintorínom a karnerom.

Opevnenie hradu Banská Bystrica tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. Najdôležitejšou časťou opevnenia bola vstupná brána s barbakanom, dostavaná v roku 1512, do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami. V tomto období prešiel farský kostol stavebnou úpravou, ktorú dodnes dokumentuje zachované oratórium s gotickou krížovou klenbou, bočná kaplnka sv. Barbory, neskorogotický krídlový oltár od Majstra Pavla z Levoče a bronzová krstiteľnica.

GPS: N:48.737400 E:19.146700

Prístup:
Mestský hrad sa nachádza v centre mesta na Námesti Štefana Moyzesa

Adresa:
Námestie Štefana Moyzesa Banská Bystrica

Pozri v okolí:

Informačné centrum Banská Bystrica
Múzeum SNP
Kaštieľ Radvaň
Drevený artikulárny kostol Hronsek


Hrad Banská Bystrica