región Slovensko

Kaštieľ Radvaň


Kaštieľ v Radvani leží v hornatej krajine stredné Slovenska, v širokom údolí Hrona pri Banskej Bystrici, v časti Radvaň.

Kaštieľ Radvaň

Vývoj goticko-renesančného kaštieľa v Radvani je úzko spätý s rodinou Radvanských. Prvé archívne záznamy o nich pochádzajú z roku 1250. Pôvodný opevnený kaštieľ vznikol pravdepodobne na mieste gotickej tvrdze.

Začiatkom 16. storočia tu stála už výstavná budova s nástennými maľbami tzv. zelenej izby. Do obdĺžnikového opevnenia s vysokou atikou, spevneného nárožnými baštami, vstavali na severovýchodnej a juhovýchodnej vstupnej strane poschodový obytný palác a hospodárske krídlo.

Neskororenesačnú prestavbu kaštieľa v Radvani v 70-tych rokoch 17. storočia uskutočnil majiteľ kaštieľa Juraj Radvanský IV.. Pri úprave doplnili múry opevnenia stavbami, čím vznikol renesančný uzavretý priestor dvora so stĺpovou arkádou.

GPS: N:48.727662 E:19.121017

Prístup:
Kaštieľ v Radvani je prístupný autom.

Pozri v okolí:

Informačné centrum Banská Bystrica
Hrad Banská Bystrica
Múzeum SNP
Drevený artikulárny kostol Hronsek


Kaštieľ Radvaň