región Slovensko

Múzeum SNP


Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a potreba dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny, viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského národného povstania.

Múzeum SNP

Súčasná expozícia v priestoroch Pamätníka SNP bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

GPS: N:48.735085 E:19.149889

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.muzeumsnp.sk

Pozri v okolí:

Hrad Banská Bystrica
Informačné centrum Banská Bystrica
Kaštieľ Radvaň
Drevený artikulárny kostol Hronsek


Múzeum SNP