región Slovensko

Hrad Muráň


Hrad Muráň – zrúcanina hradu na vrchu Cigánka, na južnom okraji Muránskej planiny na obcou Muráň.

Hrad Muráň

Hrad Muráň postavili ako kráľovský hrad v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. Prvý názov lokality je z roku 1271, keď sa uvádza ako castrum Mwran. V roku 1435 dostal hrad do zálohy rod Bebekovcov, ktorí boli spočiatku prívržencami Anjouocov a neskôr sa pridali na stranu cisára Žigmunda Luxemburského.

Hrad Muráň mal v rukách aj Ján Jiskra z Brandýsa. Roku 1461 dostal právo na hrad Štefan Zápoľský. Vojská kráľa Mateja ho však dobyli a stal sa kráľovským hradom. V polovici 16. storočia hrad po Zápoľskom získal známy lúpežný rytier Matej Bašo. Keď Bašu popravili v roku 1546 na hrade zostalo kráľovské vojsko.

V 17. storočí patril hrad rodine Széchy. Vydajom Márie Széchyovej, známej ako Muránska Venuša, za palatína Františka Wesselényiho prešiel hrad do jeho rúk. Wesselényi bol vodcom sprisahania proti Habsburgovcom. Zomrel v roku 1667. Vdova po Wesselényim vydala hrad cisárskemu vojsku až po dlhšom obliehaní.

GPS: N:48.759867 E:20.061046

Prístup:
Hrad Muráň je prístupný z obce Muráň červenou turistickou značkou.

Pozri v okolí:

Turistické informačné centrum Revúca
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Važecká jaskyňa
Gotický evanjelický kostol


Hrad Muráň