región Slovensko

Hrad Ostrý kameň


Hrad Ostrý kameň – zrúcanina hradu leží na bralách západnej časti vápencového hrebeňa Zárub pri obci Buková v okrese Trnava. V druhej polovici 13. storočia bol kráľovským strážnym hradom tzv. Českej cesty, ktorá spájala Budín cez juhozápadné Slovensko s českými krajinami.

Hrad Ostrý kameň

Obchodníkom, ktorí po tejto ceste dovážali tovar, udelil kráľ Karol Róbert zvláštne výsady. Hrad Ostrý kameň sám i pomocou vysunutých stráži ovládal vstup do priesmyku zo Záhoria. Vystavali ho na konci strmého horského hrebeňa, od ktorého je oddelený priekopou vysekanou do skaly.

Hrad Ostrý kameň od polovice 15. storočia prináležal grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Hrad a majetky často menili majiteľov, z nich treba spomenúť Keglevichovcov, Révayovcov, Thurzovcov a Forgáchovcov.

Gotický hrad Ostrý kameň rozšírili v 15. storočí smerom na severozápad. Nové predhradie zo 16. storočia slúžilo najmä hospodárskym účelom, bola tu postavená aj kaplnka. Na horný hrad sústredili stráž. Hrad stratil svoju strážnu funkciu presunom trasy diaľkových ciest.

GPS: N:48.522265 E:17.372802

Prístup:
Hrad Ostrý kameň je prístupný turistickým chodníkom z obce Buková, z Plaveckého Podhradia alebo z obce Smolenice.

Ubytovanie v okolí:

ubytovanie okres Trnava

Pozri v okolí:

Jaskyňa Driny
Hrad Korlátka
Smolenický zámok
Plavecký hrad


Hrad Ostrý kameň