región Slovensko

Jaskyňa Driny


Jaskyňa Driny sa nachádza V Smolenickom krase v Malých Karpatoch juhozápadne od Smoleníc. Vchod do jaskyne je na západnom svahu vrchu Driny a juhozápadnom úbočí Cejtacha v nadmorskej výške 399m.

Jaskyňa Driny

Jaskyňu Driny objavil J. Banič a I. Vajsabel v roku 1929. Do samotnej jaskyne sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36m. V roku 1935 jaskyňu sprístupnili pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym elektrickým osvetlením.

Jaskyňa Driny dosahuje dĺžku 680 m a vertikálne rozpätie 40 m. Pozostáva z úzkych puklinových chodieb, širokých prevažne 1 až 3 m a neveľkých sieňových priestorov, ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách tektonických porúch.

V jaskyni Driny je teplota vzduchu 7,1 až 7,8 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť 92 až 97 %. Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 druhov netopierov. Najpočetnejší je podkovar malý. Z ďalších druhov sa tu vyskytuje podkovár veľký, netopier obyčajný, uchaňa čierna, ucháč svetlý.

GPS: N:48.500900 E:17.403900

Prístup:
Jaskyňa Driny – vchod sa nachádza na západnom svahu vrchu Driny juhozápadné od Smoleníc.

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.ssj.sk

Pozri v okolí:

Smolenický zámok
Hrad Ostrý kameň
Hrad Korlátka
Hrad Červený kameň


Jaskyňa Driny Jaskyňa DrinyJaskyňa Driny