región Slovensko

Nitriansky hrad


Nitriansky hrad – zachovalý hrad v meste na návrší, ktoré obteká rieka Nitra, s románskymi, gotickými, renesančnými a barokovými architektúrami, významná dominanta mesta a širokého okolia, národná kultúrna pamiatka.

Nitriansky hrad

V historických prameňoch sa spomína Nitra už v 9. storočí v súvislosti so stavbou kostola, ktorý tu okolo roku 830 dal postaviť knieža Pribina. Po zaniku veľkomoravskej ríše zostáva Nitra v 11. a 12. storočí hlavným mestom kniežatstva. Blízko niekdajších hradísk vznikol v 13. storočí kamenný hrad.

O niečo neskôr, keď Tatári obliehali Nitriansky hrad, tento hrad nedobyli. Nitriansky hrad bol od roku 1288 sídlom nitrianskeho biskupa, ktorý bol súčasne zemepánom. Začiatkom 16. storočia sa hrad dostal do svetských rúk. Vzhľadom na jeho významnú polohu napádali ho často turecké vojská. Do roku 1606 sa tu bojovalo skoro nepretržite pätnásť rokov. V roku 1663 Turci mesto a hrad dobyli.

Stále prestavby Nitrianskeho hradu úplne zostreli jeho pôvodnú podobu. Zachovala sa z nej iba časť románského kostola sv. Emerana z prvej polovice 13. storočia. Z gotického hradu ostala časť hradného múru, dve veže z opevnenia a veľký gotický kostol z prvej polovice 14. storočia. Gotický palác v 16. storočí prestavali tak dôkladne, že zostalo z neho iba jedno okno. Dnešný Nitriansky hrad je výsledkom staviteľskej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí.

GPS: N:48.318507 E:18.086693

Prístup:
Nitriansky hrad je prístupný zo stredu mesta pešo za niekoľko minút.

Pozri v okolí:

NISYS Nitriansky informačný systém
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Románsky kostolík Drážovce
Oponický hrad


Nitriansky hrad