región Slovensko

Slovenské poľnohospodárske múzeum


Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila.

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum. Počas výstavby múzea sa v r. 1927 v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu.

bierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1930 bolo múzeum slávnostne otvorené pre širokú verejnosť pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave.

Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

GPS: N:48.302851 E:18.114052

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.spmnitra.sk

Pozri v okolí:

NISYS Nitriansky informačný systém
Nitriansky hrad
Románsky kostolík Drážovce
Oponický hrad


Slovenské poľnohospodárske múzeum