región Slovensko

Levický hrad


Levický hrad leží na trachytovom pahorku, so zachovanou časťou renesančného predhradia, na styku Hronskej Nivy a Ipeľskej pahorkatiny v okrajovom sektore okresného mesta Levice.

Levický hrad

Levický hrad postavili v polovici 13. storočia. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredoslovenských banský miest. Jadro hradu predstavujú ruiny gotického paláca, zvyšky najstarších hradieb a spodná časť okrúhlej bašty, ktorú v 19. storočí prestavali na záhradný pavilón.

Levický hrad v 16. storočí patril medzi 15 obranných pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. Hrad zväčšili v južnej časti o jednoposchodovú budovu, ktorá bola spočiatku prístupná iba padacím mostom. V severozápadnej časti sa nachádza pevná stavba, ktorá bola pôvodne delovou baštou.

Levický hrad nestratil svoju dôležitosť ani za neskorších povstaní proti Habsburgovcom. Z dvoch etáp opevňovacích prác v 17. storočí sa veľmi dobre zachovali hradby s nárožnými baštami. V roku 1709 boli vnútorné budovy zväčša demolované rákócziovskými vojskami.

GPS: N:48.221528 E:18.601270

Prístup:
Levický hrad je prístupný motorovými vozidlami až k hradu.

Pozri v okolí:

Tekovské múzeum
Levická informačná agentúra
Informačné centrum mesta Nová Baňa
Arborétum Mlyňany


Levický hrad