región Slovensko

Hrad Likava


Hrad Likava – zrúcanina Likavského hradu na bralnom návrší Chočského pohoria Liptovskej kotliny pri obci Likavka okres Ružomberok. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia, prístupná je iba časť Likavského hradu.

Hrad Likava

Likavský hrad sa po prvý raz spomína v roku 1315. Výstavba hradu sa začala pravdepodobne na začiatku 14. storočia, ako strážny hrad pri ceste z Liptova na Oravu, centrum kráľovských majetkov a neskôr sídlo šľachtickej stolice, pravdepodobne ho dal postaviť magister Donč.

V rokoch 1431-1434 bol v rukách husitov, od 1435 ho vlastnili Hunyadyovci. V tom čase sa do hradu vstupovalo severnou štvorbokou vežou, ktorá má to isté datovanie. Hrad bol pomerne skromným sídlom, jediným prepychom boli sklené okná, ktoré vyrobili sklárne v Ľubochnianskej doline, v stredoveku patriace k hradu.

Počas panovania Mateja Korvína, v 2. polovici 15. storočia na hornom Likavskom hrade vystavali gotické paláce okolo ústredného dvora. Na prelome 15. a 16. storočia patril Zápoľskovcom, v 16. storočí boli majiteľmi Krušičovci, Pekryovci a v druhej polovici 16. storočia Illésházyovci.

Od roku 1651 časť majetkov patrila Thökölyovcom a po potlačení Thökölyho povstania 1670 pripadli aj s hradom Likava eráru. Vtedy tu bolo ubytované vojsko a slúžil ako župná väznica. Hrad Likava bol začiatkom 18. storočia dejiskom bojov stavovských povstaní medzi rákócziovskými a cisárskymi vojskami, ktoré ho 1707 dobyli a zničili.

GPS: N:49.105400 E:19.312200

Prístup:
Z obce Likavka po červenej značke - asfaltová cesta, peši 25 minút

Adresa:
Hrad Likava 034 95 Likavka

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.liptovskemuzeum.sk

Ubytovanie v okolí:

ubytovanie okres Ružomberok

Pozri v okolí:

Informačné centrum Ružomberok
Liptovské múzeum v Ružomberku
Vlkolínec
Kúpele Lúčky


Hrad LikavaHrad LikavaHrad Likava