región Slovensko

Turniansky hrad


Turniansky hrad leží na krasovom kopci vybiehajúcom zo Zádielskej planiny pri obci Turňa nad Bodvou v okrese Košice.

Turniansky hrad

Turniansky hrad vznikol pravdepodobne v 13. storočí, čo môžeme usudzovať podľa dodnes zachovanej hranolovej veže. Postavili ju po tatárskom vpáde na ochranu cesty vedúcej z Gemera na Spiš.

Turniansky hrad na prelome do 14. storočia bol na svoju dobu typickým hradom. Pri vstupe mal koso postavenú vežu, ktorá ovládala i malé nádvorie, ukončené palácom na menej prístupnej strane. Túto základnú osnovu prevzala i vnútorná prestavba a vonkajšie opevnenia z prvej polovice 16. storočia.

Turniansky hrad bol súčasťou veľkej protitureckej pevnostnej sústavy, patriacej k pohraničným hradom. Avšak Turci v roku 1652 hrad obsadili. Za stavovského povstania v 17. storočí, vedeného Thökölym, dal generál Schulz v roku 1685 hrad zbúrať.

GPS: N:48.611122 E:20.874431

Prístup:
Turniansky hrad je prístupný turistickým chodníkom z obce Turňa nad Bodvou.

Pozri v okolí:

Jasovská jaskyňa
Infocentrum Moldava nad Bodvou
Hrad Krásna Hôrka
Turistické informačné centrum Rožňava


Turniansky hrad