región Slovensko

Kaštieľ Strážky


Kaštieľ v Strážkach stojí na starej historickej ceste vedúcej zo Spiša do Poľska údolím rieky Poprad, severne od Kežmarku. Goticko-renesančný kaštieľ, malebne situovaný v parku na južnom okraji obce Strážky.

Kaštieľ Strážky

Už v 13. storočí, asi na miestach dnešného kaštieľa, stála pohraničná strážna veža, ktorá bola pravdepodobne zničená pri tatárskom v páde. Krátko po ňom, v druhej polovici 13. storočia, tu vznikol kláštor. Dnešný vzhľad kaštieľa nepravidelného pôdorysu je výsledkom zložitého stavebného vývoja gotického opevnenia hradu a kláštora.

Najstaršou časťou dnes zachovaných konštrukcií je gotický palác z 15. storočia, ktorý v priebehu 16. a 17. storočia postupne rozširovali, upravovali a upevňovali do dnešného základného vzhľadu.

Barokové úpravy kaštieľa v Strážkach vyvolané požiarom v roku 1708 v zásade zachovali pôvodný stav objektu. Barokovo-klasicistická úprava z tretej štvrtiny 18. storočia sa zaslúžila o prestavbu pevnosti na pohodlné feudálne sídlo.

GPS: N:49.171947 E:20.453796

Prístup:
Kaštieľ v Strážkach stojí na okraji obce pri ceste Spišská Belá a Kežmarok.

Ubytovanie v okolí:

ubytovanie okres Kežmarok

Pozri v okolí:

Kežmarský zámok
Artikulárny evanjelický kostol Kežmarok
Evanjelické Lýceum
Pamiatková rezervácia Po


Kaštieľ Strážky