región Slovensko

Artikulárny evanjelický kostol Kežmarok


Artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku je jednou z najzachovalejších slovenských drevených sakrálnych stavieb. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Artikulárny evanjelický kostol Kežmarok

Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 26. artikulu (článku) Šopronského snemu z roku 1681 mimo mestských hradieb na presne určenom mieste a výlučne na náklady cirkvi.

Najlacnejším stavebným materiálom bolo drevo, a preto päť posledných originálnych kostolov, ktoré sa dodnes zachovali na území Slovenska, bolo postavených z dreva.

Prvá stavba dreveného kostola stála už r. 1687. V r. 1717 bol kostol za neuveriteľné tri mesiace postavený do dnešnej podoby. Prototypom kostola sa stal zrubový kostol s pôdorysom rovnoramenného gréckeho kríža v Amsterdame na Noorder Kerku.

Traduje sa, že pri stavaní pomáhali švédski námorníci a zanechali po sebe pamiatku – vrch interiéru pripomína obrátenú provu lode a okná sú okrúhleho tvaru – ako na lodiach. V skutočnosti sa na stavbe kostola podieľali aj obyvatelia iných miest.

Kostol je stavaný v slohu ľudového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o štyri točité stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šiestich chóroch je miesto pre vyše 1500 ľudí.

GPS: N:49.133371 E:20.428385

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.kezmarok.sk

Pozri v okolí:

Evanjelické Lýceum
Kežmarský zámok
Kaštieľ Strážky
Pamiatková rezervácia Spišská Sobota


Artikulárny evanjelický kostol Kežmarok