región Slovensko

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota


Spišská Sobota – mestská pamiatková rezervácia, predstavuje zachované stredoveké remeselnícke mestečko, ktorého vývoj v 19. storočí ustrnul.

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota

Spišská Sobota bola v minulosti jedným z najbohatších miest na Spiši. V stredoveku bola kvitnúcim trhovým mestom s obchodníkmi a remeselníkmi. Starý názov Spišskej Soboty z roku 1256 bol „Forum sabathe“ čo znamená „Sobotný trh“, vždy v sobotu sa tu konali trhy.

Na námestí sa nachádzajú dvojpodlažné renesančné remeselnícke domy zo 16. a 17. storočia, ktoré boli v 18. storočí barokovo prestavané.

V strede Sobotského námestia stojí okrem mestského domu a renesančnej zvonice neskororománsky Kostol sv. Juraja z 13. storočia. Hlavný oltár i mnohé z bočných oltárov sú z dielne Majstra Pavla z Levoče.

GPS: N:49.066176 E:20.315588

Prístup:

Pozri v okolí:

Mestská informačná kancelária Poprad
Podtatranské múzeum
Travertíny v Gánovciach
Dobšinská ľadová jaskyňa


Pamiatková rezervácia Spišská Sobota