región Slovensko

Evanjelické Lýceum


Evanjelické Lýceum v Kežmarku - prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z roku 1383 – 1392. Je však predpoklad, že prvý typ tejto školy – farská – existoval už o storočie skôr.

Evanjelické Lýceum Kežmarok

S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po roku 1531 charakter protestantského gymnázia. V roku 1787 – 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli akademické triedy s katedrou filozofie, práva a teológie, čím sa škola zmenila na lýceum.

Na území Slovenska boli len štyri lýceá – bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať v univerzitných štúdiách. V roku 1852 sa lyceálne triedy zrušili a škola bola opäť gymnáziom.

Prvá školská budova stála pri Bazilike sv. Kríža. V čase protireformácie sa škola vysťahovala za mestské múry, istý čas bola v sakristii dreveného kostola a až v roku 1774 – 1776 sa postavila kamenná budova – dnešný výzor nadobudla v 19. storočí nadstavbami prvého a druhého poschodia.

V budove lýcea je umiestnená knižnica – najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, ktorá začala vznikať súčasne so školou. Knižnica má 150 000 zväzkov všetkých možných odborov i svetových jazykov.

GPS: N:49.133297 E:20.427645

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.kezmarok.sk

Pozri v okolí:

Artikulárny evanjelický kostol Kežmarok
Kežmarský zámok
Kaštieľ Strážky
Pamiatková rezervácia Spišská Sobota


Evanjelické Lýceum Kežmarok