región Slovensko

Kaštieľ Topoľčianky


Kaštieľ v Topoľčiankach – stojí na severnom okraji Podunajskej nížiny v údolí rieky Žitava, neďaleko Zlatých Moraviec, obklopený rozsiahlym parkom, v obci Topoľčianky.

Kaštieľ Topoľčianky

Klasicistický kaštieľ v Topoľčiankach s rozsiahlym parkom, výrazný architektonický komplex patriaci medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia u nás. Dejiny dnešného komplexu sa viažu k rodine Topoľčianskovcov, ktorí vlastnili obec od 13. storočia.

Najstaršie zachované stavebné detaily datujú vznik dnešnej budovy do začiatku 16. storočia. Z tohto obdobia sa zachovali zvyšky neskorogotického, resp. ranorenesančného opevneného zámku na severnej strane objektu s dvoma podkovovitými baštami a spojovacím traktom.

Kaštieľ v Topoľčiankach v priebehu 17. a prvej polovici 18. storočia zmenil viackrát majiteľov. Zo známych rodín to boli Rákócziovci, Erdödyovci, Zichyovci, Koháryovci a Thavonathovci. Po roku 1890 sa stali majiteľmi kaštieľa Habsburgovci.

GPS: N:48.421554 E:18.412914

Prístup:
Kaštieľ v Topoľčiankach je prístupný autom.

Pozri v okolí:

Hrad Hrušov
Zubria obora
Arborétum Mlyňany
Hrad Gýmeš


Kaštieľ Topoľčianky