región Slovensko

Kostol svätého Egídia


Počiatky kostola sv. Egídia siahajú do 13. storočia. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterciánski mnísi z poľskej Koprzywnice a založili tu kláštor zasvätený svätému Egídiovi.

Kostol sv. Egídia

Kráľovská listina z roku 1247, ktorou kráľ Belo IV. potvrdil rádu ich rozsiahle pozemky v okolí Bardejova („Terra Bardfa“), obsahuje prvú zmienku o existencii kostola na tomto území.

Stavba dnešného kostola začala v polovici 14. storočia a výstavba jeho bazilikálnej časti - hlavnej a bočných lodí - bola ukončená v roku 1415. V rokoch 1420 - 1427 bola vybudovaná veža kostola. Kostol sa v roku 1427 spomína ako trojloďová bazilika s jednoduchými arkádami.

V roku 1448 sa začalo na popud mestských radných s rozširovaním a prestavbou kostola. Podľa zmluvy s mestom s prestavbou začal kamenársky majster Mikuláš. Mal postaviť predovšetkým presbytérium. Klenba, ktorá ho zastrešovala, sa pravdepodobne v dôsledku statických porúch zrútila.

GPS: N:49.293358 E:21.275733

Prístup:
Kostol sv. Egídia sa nachádza priamo na námestí mesta Bardejov

Pozri v okolí:

Mestská radnica
Mesto Bardejov
Turisticko - informačná kancelária Bardejov
Múzeum šarišskej dediny


Kostol sv. Egídia