región Slovensko

Kostol svätého Michala Archanjela Ladomirová


Drevený gréckokatolícky kostol v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším kostolom východného obradu na Slovensku.

Kostol sv. Michala Archanjela Ladomirová

Bol postavený v roku 1742 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958.

Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú konštrukciu. Veža je stĺpovej konštrukcie. Kostol je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Každá veža je cibuľkovitého tvaru.

GPS: N:49.329905 E:21.625214

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.drevenechramy.sk

Ubytovanie v okolí:

ubytovanie okres Svidník

Pozri v okolí:

Múzeum ukrajinskej kultúry
Vojenské historické múzeum
Turistické informačné centrum Svidník
Drevený kostol svätého Mikuláša Bodružal


Kostol sv. Michala Archanjela Ladomirová