región Slovensko

Baťov Kanál


Baťov kanál je turistická vodná cesta vhodná na pekné strávenie zaujímavej dovolenky alebo víkendu.

Baťov Kanál

Ponúka možnosti pre realizáciu vodnej turistiky, cykloturistiky a aktívneho oddychu.

Prístav Skalica Vám ponúka možnosť zapožičať si loď a plaviť sa po Baťovom kanáli.

Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu (lignit = hnedé uhlie) v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely.

GPS: N:48.872379 E:17.212266

Prístup:

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.prvaplavebna.sk

Pozri v okolí:

Rotunda svätého Juraja
Turistická informačná kancelária mesta Skalica
Záhorské múzeum
Kaštieľ Holíč


Baťov Kanál