región Slovensko

Belianska jaskyňa


Belianska jaskyňa sa nachádza na severnom svahu Kobylieho vrchu vo východnej časti Belianských Tatier. Leží v Národnej prírodnej rezervácií Belianske Tatry na území Tatranského národného parku.

belianska jaskyňa

Vchod do Belianskej jaskyne je v nadmorskej výške 890 m. V roku 1981 ju náhodne našli J. Husz a J. Britz a o rok ju aj sprístupnili. Je vytvorená v tmavošedých vápencoch stredného triasu koróziou atmosferických vôd po vrstevnom skone. Väčšie priestory, ako Zrútený dóm, hudobná sieň, Chodba trosiek sa vytvorili rútením na križovatkách tektonických puklín.

Dĺžka Belianskej jaskyne je 3018 m s výškovým rozdielom 160 m. Do vstupných častí, prístupných prerazeným tunelom, ústia komínové prieduchy vedúce od horného, pôvodného vchodu, situovaného 82 m nad terajším vchodom. Výstupné a zostupné časti prehliadkovej trasy, predisponované medzivrstevnými plochami, stúpajú od Rázcestia a miestami sú rozšírené do dómových a sieňových priestorov.

Teplota vzduchu v Belianskej jaskyni je 5,0 až 6,3 stupňov Celzia, relatívna vlhkosť 90 až 97 %. V jaskyni sa zistilo 7 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný. Zriedkavejšie sa vyskytujú netopier fúzatý, netopier Brandtov a netopier brvitý.

GPS: N:49.228200 E:20.312600

Prístup:
Z obce Tatranskej kotliny, náučným chodníkom s výškovým rozdielom 122 m

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.ssj.sk

Pozri v okolí:

Múzeum - Ždiarsky dom
Tatranská informačná kancelária Tatranská Lomnica
Tatranská informačná kancelária Starý Smokovec
Evanjelické Lýceum


belianska jaskyňabelianska jaskyňabelianska jaskyňa