región Slovensko

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku


Nielen hudba, ale aj farby a tvary ponúkajú verejnosti svet videný očami jednej zo skupín obývajúcich svet.

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum je špecializovanou zložkou SNM v Martine. Toto pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou sa začalo formovať na pôde SNM - Etnografického múzea v Martine, ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002.

Po transformácii v roku 2004 je dokumentačnýcm a vedecko-výskumným múzejným pracoviskom, ktoré v rámci profilácie múzea kladie dôraz na akvizičnú, metodicko-odbornú a kultúrno-výchovnú činnosť. Prezentuje rómsku kultúru a informuje o jej špecifikách. V súčasnosti sídli v areáli SNM - Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch

GPS: N:49.038445 E:18.927684

Prístup:
Múzeum sa nachádza v areáli múzea slovesnkej dediny

Otváracie hodiny si pozrite na:
www: www.snm.sk

Pozri v okolí:

Múzeum slovenskej dediny
Národný cintorín
Etnografické múzeum
Turisticko-informačná kancelária Martin


Múzeum kultúry Rómov na Slovensku